Hymix Co.,LTD

Knowledge

คุณสมบัติ PVC และสิ่งควรรู้

   PVC มีคุณสมบัติของการติดไฟต่ำ คือพีวีซีจะไม่ติดไฟด้วยตัวของมันเอง จึงไม่ก่อให้เกิดการลุกลามของไฟ จากการศึกษาของสำนักงานสิ่งแวดล้อมและการศึกษาของกระทรวงการวิจัยและเทคโนโลยีแห่งสหพันธรัฐเยอรมัน พบว่า ในการเผาขยะที่มีพีวิซีเป็นส่วนประกอบและการเผาขยะที่ไม่มีพีวิซีไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณการเกิด ไดออกซินจากการเผาขยะเลย
คำกล่าวที่ว่าการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ใช้เม็ดพลาสติกพีวิซี (PVC compound) เป็นวัตถุดิบ จะมีการปลดปล่อยสารไดออกซินสู่สิ่งแวดล้อม จึงเป็นคำกล่าวที่ไม่เป็นจริง เนื่องจากอุณหภูมิในการผลิตไม่สูงพอที่จะทำให้เกิดการเผาไหม้จนเกิดสารไดออกซินออกมาได้ในการเผาพีวิซี สารที่เกิดขึ้นแน่นอน ก็คือ ก๊าซของกรดเกลือ (HCL) ซึ่งมีกลิ่นฉุนมาก
จากการศึกษาดังกล่าวจึงพบว่าการเกิดสารประกอบไดออกซินไม่ได้เกิดขึ้นเรื่องจากวัสดุที่มีคลอรีนเป็นองค์ประกอบ แต่ขึ้นอยู่กับกระบวนการและวิธีการเผาวัสดุนั้นๆ

บทบาท PVC ทางด้านการแพทย์

   พลาสติก PVC ก็มีบทบาทไม่น้อยทางด้านการแพทย์ เริ่มจากในห้องคลอด เด็กทารกบางคนเกิดมาก็ได้ใช้ประโยชน์จาก PVC เป็นอันดับแรกเลย นั้นคือท่อสายยางพีวิซีซึ่งใช้ดูดของเหลวต่างๆ ที่ขัดขวางทางเดินหายใจของเด็กทำให้เด็กไม่สามารถส่งเสียงร้องได้
นอกจากนี้ในเด็กที่ไม่แข็งแรงหรือไม่สมบูรณ์ แพทย์จะต้องให้ดารดูแลเป็นพิเศษจำเป็นจะต้องให้เด็กอยู่ในตู้อบซึ่งทำด้วย PVC มีลักษณะใสทำให้สามารถสังเกตและติดตามอาการของเด็กได้ตลอด และสามารถทำความสำอาดฆ่าเชื้อโรคได้สะดวกหลังการใช้งาน
PVC มีข้อดุหลายประการจึงสามารถใช้งานได้กว้างขาวง ประกอบเข้ากันเป็นชุดเฉพาะ เช่น ชุดให้เลือด, น้ำเกลือ, สายยางใช้ทางศัลยกรรม สายยางให้อาหารทางจมูก, ถุงบรรจุเลือด, ชุดฟอกเลือด, ปลอกใส่เข็มฉีดยา หรือฟิล์มที่ใช้ห่อหุ้มแผลอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการสูญเสียน้ำของผู้ป่วยจากไฟไหม้ น้ำร้อนลวด เป็นต้น
เนื่องจากวัสดุแต่ละส่วนของชุดทำจาก PVC ทำให้การเชื่อมต่อด้วยตัวทำละลายได้ผลดีกว่าการเชื่อมต่อด้วยวัสดุต่างชนิดกันซึ่งมักจะมีปัญหาการรั่วซึม และอาจก่อให้เกิดการติดเชื้อตามรอยต่อต่างๆ ได้ ส่วนสมบัติอื่นๆ ที่เอื้อต่อการใช้งานทางการแพทย์ เช่น ใส ปรับความยืดหยุ่นได้ คงทนต่อสารเคมี และเข้ากันได้ทางชีวภาพเป็นพิษต่ำ และราคาเหมาะสม แต่ PVC ก็มักจะนำมาใช้เป็นวัสดุที่สัมผัสร่างกายทางอ้อมเป็นระยะสั้นๆ ไม่ใช้เป็นวัสดุฝังในร่างกายและมักใช้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง

ทำไม…
พีวิซีจึงเป็นพลาสติกยอดนิยมที่นำมาใช้งานมากมายในชีวิตประจำวัน


   ทั้งนี้เนื่องจากพีวิซีเป็นพลาสติกที่สามารถผลิตให้ได้คุณสมบัติต่างๆ ตามความต้องการและเหมาะสมกับการใช้งานนั่นเอง เริ่มต้นจากสูตรส่วนผสมที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ได้พลาสติกที่มีความแข็งแรง ทนทานหรือเป็นพลาสติกที่มีความอ่อนตัว ไม่แข็งกระด้าง หรือแม้แต่เป็นฟิล์มบางยังมีความยืดตัวสูงมาก เช่น ฟิล์มห่ออาหาร เป็นต้น
ตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อสมบัติดังกล่าวข้างต้นได้แก่ การกระจายตัวของน้ำหนักโมเลกุล (Molecular weight distribution) สัณฐานของโซ่โมเลกุล (morphology) และสารเติมแต่งที่เรียกว่า พลาสติกไซเซอร์ (plasticizers) ซึ่งรวมทั้งชนิด และปริมาณที่ใช้

พีวิซีกันบ้าน

   เราเองแทบจะคาดไม่ถึงเลยว่าพลาสติกมีส่วนร่วมในการปลูกสร้างบ้านหลังหนึ่ง ตั้งแต่การถมที่จนถึงการตกแต่งภายใน โฟมที่ใครๆ กล่าวหาว่าเป็นปรปักษ์กับสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์ในการนำมาอัดถมที่ให้พื้นแน่นก่อนก่อสร้าง PVC ที่เขาว่ามีพิษร้ายภัยมากนั้น ยังสามารถเข้ามาแทนที่งานไม้ได้เป็นอย่างดี

ทำไมมนุษย์ต้องใช้พลาสติกเป็นส่วนหนึ่งในบ้าน

   เป็นที่ประจักษ์กันดีกว่าทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะไม้ ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญในการสร้างบ้านได้ลดน้อยลงทุกที พลาสติกจึงมีบทบาทอย่างมากในการเข้ามาทดแทนวัสดุก่อนสร้างอย่างไม้ในการสร้าง รั้ว ประตู คิ้วหน้าต่าง ผนังเชิงบัว ผนังบ้าน และอื่นๆ ซึ่งพลาสติกที่นำมาผลิตให้มีคุณภาพใกล้เคียงกับไม้ คือ PVC เพราะพลาสติกชนิดนี้สามารถเสริม แต่งเติมจนมีคุณสมบัติดังต้องการได้
นอกจากนี้พลาสติกยังมีความคงทนเป็นอย่างมาก มีอายุการใช้งานยาวนาน ทนต่อแสงแดดและแรงลม ไม่เปราะ มีความยืดหยุ่นได้ดี อีกทั้งวามารถผลิตแบบได้มากกว่าไม้ ด้วยการสร้างแบบในโมลด์ สะดวก เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในยุดปัจจุบันเป็นอย่างดี

PVC นอกบ้าน
   ท่อประปาและท่อระบายน้ำพลาสติก
: ส่วนใหญ่ท่อพลาสติกจะผลิตด้วยขบวนการหลอมอัดรีด (Extrusion) โดยผ่านหัว Die มีความปลอดภัยในการลำเลียงหรือระบายน้ำเป็นอย่างมากเพราะทนต่อสารเคมี ยิ่งส่วนผสมพลาสติกในท่อประปานั้นต้องมีส่วนผสมที่พิเศษกว่าท่อทั่วไป นอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อได้โดยง่ายโดยใช้กาวเชื่อม (solvent cement๗ ผิวภายในราบเรียบทำให้ลดแรงเสียดทานของเหลวในท่อ น้ำจึงไหลสะดวก

   ฟิล์มติดกระจก : ด้วยความสามารถกรองแสงให้สะท้อนกลับออกไปได้ถึงร้อยละ 79 ฟิล์มกาวกับความร้อน จงสามารถปรับอุณหภูมิห้องให้มีความเย็นตามธรรมชิต ช่วยลดความร้อนและแสงสว่างที่พรางตาให้มัวได้

   ฝาผนังพลาสติก : ด้วยความทนทานและไม่ต้องการ การดูแลรักษามากนัก จึงเหมาะสำหรับการนำมาทำเป็นฝาผนังภายนอกหรือใช้เป็นฝาผนังโครงสร้างบ้าน ซึ่งสามารถออกแบบให้สวยงามและสะดวกต่อการติดตั้ง ทั้งนี้ยังป้องกันอากาศร้อนได้เป็นพิเศษ
ด้วยกรรมวิธีการผลิตแบบ Cellular core ทำให้พลาสติกมีน้ำหนักเบาสามารถเลื่อยตัด เจาะ และนำไปติดตั้งได้เหมือนไม้ธรรมดา อีกทั้งยังทำหน้าที่เป็นฉนวนป้องกันความร้อนได้อีกด้วย

   รั้วพลาสติก : ช่วยกั้นอาณาเขตใช้ชิด เป็นสัดส่วนได้อย่างสวยงาม ไม่จำเป็นต้องทาสี เพราะเนื้อพลาสติกมีสีอยู่ในตัวแล้ว แต่ถ้าอยากได้สีและลวดลายก็สามารถทาทับลงบนรั้วพลาสติกได้ทันที

   ประตูพลาสติก : ไร้ปัญหาเรื่องความผุกร่อนเนื่องจากความชื้นและเชื้อราต่างๆ รวมทั้งปัญหา เรื่องความยืดหด ไม่บิดงอ ทำความสะอาดง่าย สามารถติดตั้งได้ง่ายด้วยอุปกรณ์ธรรมดาโดยฝีมือของช่างไม้ทั่วไป

   ชุดรับแขกหนังเทียม : ด้วยคุณสมบัติในการเติมแต่งสีและสารต่างๆ เพื่อให้มีลักษณะอย่างที่ต้องการได้ ในบ้านของเราจึงสวยงามน่าอยู่และดูภูมิฐานขึ้นด้วยชุดรับแขกหนังเทียม PVC ที่นุ่มสบายไม่แพ้หนังแท้ อีกทั้งราคาก็ไม่สูงนัก

   กรอบหน้าต่างพลาสติก : พลาสติกนิยมนำมาผลิตกรอบหน้าต่างมักเป็นชนิดที่ไม่ได้เติมสารเสริมสภาพพลาสติก มีอายุใช้งานยาวนาน ทนทานต่อแมลง และสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาด ไม่ต้องทาสีเพราะเนื้อวัสดุเป็นสีเดียวงามตาอยู่แล้ว

   กระดาษปิดฝาผนัง : อุตสาหกรรมพลาสติกมีเทคโนโลยีในการสร้างลายนูน (Embossing) ขึ้นบนพื้นพลาสติก จึงเหมาะสมสำหรับนำมาผลิตกระดาษปิดฝาผนังในบ้านยุคใหม่ ได้อย่างงดงามสะอาดตา และพื้นผิวสามารถทำความสะอาดง่าย

   กระเบื้องปูพื้น : กระเบื้องปูพื้นพลาสติกจะให้สัมผัสที่แตกต่างจากวัสดุอื่นๆ เดินแล้วรู้สึกนุ่มเท้า นอกจากนี้ยังมีความสวยงาม ทนทาน